Od roku 2015 jsem držitelem mezinárodního odborného certifikátu EFA - European Financial Advisor, jenž garantuje profesionalitu, odbornost, a především systém následného vzdělávání poradců, jakož i dodržování etického kodexu.

Profesionalita, otevřenost, upřímnost – tato tři slova asi nejlépe charakterizují můj styl. Získané důvěry si vážím a nehodlám ji za žádných okolností ztratit.

Můj TÝM